Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước
  Mã dự án7634044
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
  Địa điểm thực hiệnBình Phước
  Quyết định phê duyệt 4427/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 30/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 440000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện