Thông tin dự án
 • Tên dự ánTrạm Kiểm ngư Phú Quốc
  Mã dự án7593688
  Đơn vị báo cáoCục Kiểm ngư
  Địa điểm thực hiệnKiên Giang
  Quyết định phê duyệt 4464/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 184889 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Trạm Kiểm ngư Phú Quốc 01/2022 0 0 24/03/2022
Trạm Kiểm ngư Phú Quốc 02/2022 0 0 24/03/2022
Trạm Kiểm ngư Phú Quốc 03/2022 0 0 24/03/2022
Trạm Kiểm ngư Phú Quốc 04/2022 0 0 26/04/2022
Trạm Kiểm ngư Phú Quốc 05/2022 9188 9188 30/05/2022
Tổng số:   9188 9188