Thông tin dự án
 • Tên dự ánTrạm Kiểm ngư Phú Quốc
  Mã dự án7593688
  Đơn vị báo cáoCục Kiểm ngư
  Địa điểm thực hiệnKiên Giang
  Quyết định phê duyệt 4464/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 184889 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện