Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, Tỉnh An Giang (WB.9)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.9 An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 1693; Ngày phê duyệt 09/05/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện