Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển giống dê cừu
  Mã dự án 7504602
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1503; Ngày phê duyệt 03/05/2019
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
  Tổng mức đầu tư 45000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện