Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần TCLN)
  Mã dự án7793999
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (TCLN)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1658/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 04/05/2017
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2024
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện