Thông tin dự án
 • Tên dự ánQuản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre)
  Mã dự án7448018
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre
  Địa điểm thực hiệnBến Tre
  Quyết định phê duyệt 412/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 16/02/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre) 02/2022 0 0 22/02/2022
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre) 03/2022 0 0 23/03/2022
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre) 04/2022 0 0 21/04/2022
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre) 05/2022 0 4786 16/05/2022
Tổng số:   0 4786