Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện
  Mã dự án7807277
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề cơ điện Hà nội
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4253/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/10/2018
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2022
  Tổng mức đầu tư 13242 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 01/2022 0 0 21/02/2022
Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 02/2022 0 0 21/02/2022
Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 03/2022 0 0 23/03/2022
Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 04/2022 668 668 {0} 25/04/2022
Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 05/2022 0 0 23/05/2022
Tổng số:   668 668