Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện
  Mã dự án7809387
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 3370/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 26/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2024
  Tổng mức đầu tư 13242 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 01/2022 20 0 11/02/2022
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 02/2022 20 0 22/02/2022
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 03/2022 20 0 28/03/2022
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 04/2022 20 0 25/04/2022
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 05/2022 20 0 31/05/2022
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 06/2022 59 0 24/06/2022
Tổng số:   159 0