Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện
  Mã dự án7808173
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 3591; Ngày phê duyệt 19/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2024
  Tổng mức đầu tư 125014 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 01/2023 0 0 24/03/2023
Dự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 02/2023 0 0 24/03/2023
Dự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 03/2023 0 0 24/03/2023
Dự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện 04/2023 0 0 24/04/2023
Tổng số:   0 0