Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa động vật, người và nâng cấp khu nuôi động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III
  Mã dự án7601684
  Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1007/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 13/03/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2022
  Tổng mức đầu tư 76906 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện