Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang
  Mã dự án7855382
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 4667; Ngày phê duyệt 18/11/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2024
  Tổng mức đầu tư 319000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang 01/2022 0 0 19/04/2022
Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang 02/2022 0 0 19/04/2022
Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang 03/2022 0 0 19/04/2022
Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang 04/2022 0 0 19/04/2022
Tổng số:   0 0