Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị)
  Mã dự án7750871
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Trị)
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 1486/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 17/06/2019
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
  Tổng mức đầu tư 491114 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị) 01/2023 0 0 30/05/2023
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị) 02/2023 0 0 30/05/2023
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị) 03/2023 0 1852 30/05/2023
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị) 04/2023 2248 2248 30/05/2023
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị) 05/2023 750 715 30/05/2023
Tổng số:   2998 4815