Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB.9)
  Mã dự án7561571
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 1693; Ngày phê duyệt 09/05/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB.9) 01/2022 0 19640 17/02/2022
Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB.9) 02/2022 0 0 17/02/2022
Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB.9) 03/2022 19577 28567 23/03/2022
Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB.9) 04/2022 3508 3133 16/04/2022
Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB.9) 05/2022 6359 7086 07/06/2022
Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB.9) 06/2022 0 0 24/06/2022
Tổng số:   29444 58426