Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình
  Mã dự án7855550
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang
  Địa điểm thực hiệnHà Giang
  Quyết định phê duyệt 3247; Ngày phê duyệt 20/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2025
  Tổng mức đầu tư 270000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình 01/2022 0 0 22/02/2022
Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình 02/2022 676 676 22/02/2022
Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình 03/2022 0 0 24/03/2022
Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình 04/2022 3200 3200 25/04/2022
Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình 05/2022 12 12 27/05/2022
Tổng số:   3888 3888