Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương HTTL Nà Sản
  Mã dự án7853429
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La
  Địa điểm thực hiệnSơn La
  Quyết định phê duyệt 2176; Ngày phê duyệt 16/06/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 240350 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản 01/2024 0 0 19/02/2024
Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản 02/2024 0 0 19/02/2024
Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản 03/2024 11809 10942 05/04/2024
Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản 04/2024 11690 9058 02/05/2024
Tổng số:   23499 20000