Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình Khe Mước - Bến Than (BQLDTXDNN Quảng Trị)
  Mã dự án7855932
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 3242; Ngày phê duyệt 20/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 2038 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện