Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Chà Rang
  Mã dự án7862199
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Khánh Hòa
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 5186; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 401000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Chà Rang 01/2023 0 0 07/04/2023
Hồ Chà Rang 02/2023 0 0 07/04/2023
Hồ Chà Rang 03/2023 0 0 25/04/2023
Hồ Chà Rang 04/2023 629 629 {0} 25/04/2023
Hồ Chà Rang 05/2023 4563 4563 29/05/2023
Tổng số:   5192 5192