Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương hồ Nam Xuân
  Mã dự án7862394
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Đăk Nông
  Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
  Quyết định phê duyệt 2883/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 29/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 242395 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 01/2023 0 0 10/02/2023
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 02/2023 0 0 24/02/2023
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 03/2023 0 0 21/04/2023
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 04/2023 6781 6318 19/04/2023
Tổng số:   6781 6318