Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương hồ Nam Xuân
  Mã dự án7862394
  Đơn vị báo cáoBan Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông
  Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
  Quyết định phê duyệt 2883/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 29/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 242395 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 01/2024 1000 0 01/03/2024
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 02/2024 1000 0 01/03/2024
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 03/2024 9700 7400 01/04/2024
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 04/2024 2000 0 26/04/2024
Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân 05/2024 2000 901 31/05/2024
Tổng số:   15700 8301