Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên
  Mã dự án7855655
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 33/QĐ-BQL10-TĐ; Ngày phê duyệt 25/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 651000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên 01/2022 0 0 17/02/2022
Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên 02/2022 0 0 17/02/2022
Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên 03/2022 0 290 23/03/2022
Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên 04/2022 0 0 16/04/2022
Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên 05/2022 266 161 07/06/2022
Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên 06/2022 0 0 24/06/2022
Tổng số:   266 451