Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng
  Mã dự án7855637
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
  Quyết định phê duyệt 1696/QD-BNN-XD; Ngày phê duyệt 12/05/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 951000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 01/2022 0 0 17/02/2022
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 02/2022 0 0 17/02/2022
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 03/2022 0 439 23/03/2022
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 04/2022 0 0 16/04/2022
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 05/2022 918 641 07/06/2022
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng 06/2022 208 185 24/06/2022
Tổng số:   1126 1265