Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít
  Mã dự án7855658
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnTrà Vinh
  Quyết định phê duyệt 41/QĐ-BQL10-TĐ; Ngày phê duyệt 30/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 7070 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít 01/2022 0 0 17/02/2022
Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít 02/2022 0 0 17/02/2022
Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít 03/2022 0 270 23/03/2022
Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít 04/2022 69 68 16/04/2022
Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít 05/2022 0 0 14/05/2022
Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít 06/2022 0 0 24/06/2022
Tổng số:   69 338