Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây
  Mã dự án7855636
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnCà Mau
  Quyết định phê duyệt 34/QĐ-BQL10-TĐ; Ngày phê duyệt 26/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 604500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây 01/2022 0 0 17/02/2022
Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây 02/2022 0 0 17/02/2022
Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây 03/2022 0 108 23/03/2022
Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây 04/2022 0 140 16/04/2022
Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây 05/2022 102 102 07/06/2022
Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây 06/2022 0 0 24/06/2022
Tổng số:   102 350