Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi
  Mã dự án7867590
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 693/QĐ-SNNPTNT; Ngày phê duyệt 29/09/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 450500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi 01/2023 0 0 21/02/2023
Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi 02/2023 0 0 21/02/2023
Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi 03/2023 1234 1234 29/03/2023
Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi 04/2023 4239 4239 28/04/2023
Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi 05/2023 0 0 23/05/2023
Tổng số:   5473 5473