Thông tin dự án
 • Tên dự ánHoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre
  Mã dự án7869682
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre
  Địa điểm thực hiệnBến Tre
  Quyết định phê duyệt 229/QĐ-BQLDANN ; Ngày phê duyệt 21/09/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 501000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre 02/2022 0 0 08/04/2022
Hoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre 03/2022 0 725 08/04/2022
Hoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre 04/2022 0 0 08/04/2022
Hoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre 05/2022 0 0 23/05/2022
Tổng số:   0 725