Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm hồ tỉnh Bình Phước
  Mã dự án7858733
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
  Địa điểm thực hiệnBình Phước
  Quyết định phê duyệt 695/QĐ-BQLDA; Ngày phê duyệt 06/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 240000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cụm hồ tỉnh Bình Phước 01/2022 0 0 12/04/2022
Cụm hồ tỉnh Bình Phước 02/2022 0 0 12/04/2022
Cụm hồ tỉnh Bình Phước 03/2022 0 0 12/04/2022
Cụm hồ tỉnh Bình Phước 04/2022 0 0 21/04/2022
Cụm hồ tỉnh Bình Phước 05/2022 0 0 31/05/2022
Tổng số:   0 0