Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh)
  Mã dự án7760648
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Hà Tĩnh)
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 286/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 21/01/2019
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) 01/2022 0 0 24/03/2022
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) 02/2022 0 0 24/03/2022
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) 03/2022 0 0 24/03/2022
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) 04/2022 811 811 08/06/2022
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) 05/2022 0 0 30/05/2022
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) 06/2022 3214 3214 24/06/2022
Tổng số:   4025 4025