Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trung tâm PTQĐ Tân Châu, An Giang)
  Mã dự án7561571
  Đơn vị báo cáoTrung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Châu, An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 1693; Ngày phê duyệt 09/05/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện