Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng BĐKH (dự án ADB.9 thành phần Bộ NNPTNT)
  Mã dự án7896515
  Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB9 (CPO Thủy lợi)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1863; Ngày phê duyệt 29/04/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2021
  Tổng mức đầu tư 2000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện