Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
  Mã dự án7922224
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
  Địa điểm thực hiệnThái Bình
  Quyết định phê duyệt 4476; Ngày phê duyệt 17/11/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 210000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 01/2024 0 0 22/02/2024
Nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 02/2024 0 0 22/02/2024
Tổng số:   0 0