Thông tin dự án
 • Tên dự ánXử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL
  Mã dự án7909866
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnCần Thơ
  Quyết định phê duyệt 35/QĐ-BQL10-TĐ; Ngày phê duyệt 26/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1460000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL 01/2022 0 0 17/02/2022
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL 02/2022 0 0 17/02/2022
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL 03/2022 0 513 23/03/2022
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL 04/2022 0 0 16/04/2022
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL 05/2022 215 452 07/06/2022
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL 06/2022 419 339 24/06/2022
Tổng số:   634 1304