Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi
  Mã dự án7909068
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt 4659/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 30/11/2022
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 320000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi 01/2023 0 0 24/02/2023
Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi 02/2023 963 963 24/02/2023
Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi 03/2023 837 837 01/04/2023
Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi 04/2023 0 0 25/04/2023
Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi 05/2023 0 0 25/05/2023
Tổng số:   1800 1800