Thông tin dự án
 • Tên dự ánHạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên
  Mã dự án7920979
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 130000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên 02/2022 719 426 25/02/2022
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên 03/2022 0 200 23/03/2022
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên 04/2022 0 0 29/04/2022
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên 05/2022 0 0 25/05/2022
Tổng số:   719 626