Thông tin dự án
 • Tên dự ánHạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri
  Mã dự án7913680
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre
  Địa điểm thực hiệnBến Tre
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 164000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri 02/2022 0 0 21/04/2022
Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri 03/2022 0 0 21/04/2022
Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri 04/2022 0 0 21/04/2022
Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri 05/2022 0 279 23/05/2022
Tổng số:   0 279