Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrung tâm khảo, kiểm nghiệm giống cây trồng TW
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2024
  Tổng mức đầu tư 50000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện