Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu
  Mã dự án7921775
  Đơn vị báo cáoBan quản lý các dự án Nông nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3325; Ngày phê duyệt 05/09/2022
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 440000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu 03/2023 1158 1158 24/04/2023
Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu 04/2023 110 110 24/04/2023
Tổng số:   1268 1268