Thông tin dự án
 • Tên dự ánCủng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ (CBĐT)
  Mã dự án7909612
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1
  Địa điểm thực hiệnNam Định
  Quyết định phê duyệt 872/QĐ-BQL-TTĐ; Ngày phê duyệt 18/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 11064 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện