Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu
  Mã dự án7896535
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 1143/QĐ-BQL-NT; Ngày phê duyệt 13/09/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 440450 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu 01/2022 0 0 21/02/2022
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu 02/2022 0 0 21/02/2022
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu 03/2022 0 0 22/04/2022
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu 04/2022 0 0 22/04/2022
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu 05/2022 13 69 02/06/2022
Tổng số:   13 69