Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang
  Mã dự án7861145
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
  Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
  Quyết định phê duyệt 5140/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 426500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang 01/2024 0 0 05/02/2024
Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang 02/2024 0 0 11/03/2024
Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang 03/2024 1200 50000 11/03/2024
Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang 04/2024 950 0 27/05/2024
Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang 05/2024 11700 0 28/05/2024
Tổng số:   13850 50000