Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho một số Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng (CBĐT)
  Mã dự án7924174
  Đơn vị báo cáoCục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho một số Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng (CBĐT) 01/2022 0 0 10/02/2022
Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho một số Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng (CBĐT) 02/2022 0 0 16/03/2022
Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho một số Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng (CBĐT) 03/2022 0 0 16/03/2022
Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho một số Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng (CBĐT) 04/2022 0 0 09/05/2022
Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho một số Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng (CBĐT) 05/2022 300 0 18/05/2022
Tổng số:   300 0