Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi (Viện QHTL)
  Mã dự án7925280
  Đơn vị báo cáoViện Quy hoạch thuỷ lợi
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2730; Ngày phê duyệt 19/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện