Thông tin dự án
 • Tên dự ánCải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH
  Mã dự án7922881
  Đơn vị báo cáoViện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3186/QĐ-BNN-KH; Ngày phê duyệt 19/07/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 49916 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH 01/2024 6329 6329 27/02/2024
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH 02/2024 132 132 28/03/2024
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH 03/2024 7 7 28/03/2024
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH 04/2024 0 0 26/04/2024
Tổng số:   6468 6468