Thông tin dự án
 • Tên dự ánCải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH
  Mã dự án7922881
  Đơn vị báo cáoViện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3186/QĐ-BNN-KH; Ngày phê duyệt 19/07/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 49916 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH 02/2023 0 0 10/02/2023
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH 03/2023 164 164 29/03/2023
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH 04/2023 0 0 26/04/2023
Tổng số:   164 164