Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi - Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp
  Mã dự án7922886
  Đơn vị báo cáoBệnh viện đa khoa Nông nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2021/QĐ-BV ; Ngày phê duyệt 06/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1884 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi - Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp 02/2023 0 0 24/02/2023
Đầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi - Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp 03/2023 0 0 24/03/2023
Đầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi - Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp 04/2023 0 0 24/04/2023
Đầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi - Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp 05/2023 0 0 30/05/2023
Tổng số:   0 0