Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng khu nhà giáo dục thể chất cho một số Trường (CBĐT)
  Mã dự án7922984
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề cơ điện Hà nội
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 81000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư xây dựng khu nhà giáo dục thể chất cho một số Trường (CBĐT) 01/2022 0 0 21/02/2022
Đầu tư xây dựng khu nhà giáo dục thể chất cho một số Trường (CBĐT) 02/2022 0 0 21/02/2022
Đầu tư xây dựng khu nhà giáo dục thể chất cho một số Trường (CBĐT) 03/2022 0 0 23/03/2022
Đầu tư xây dựng khu nhà giáo dục thể chất cho một số Trường (CBĐT) 04/2022 0 0 25/04/2022
Đầu tư xây dựng khu nhà giáo dục thể chất cho một số Trường (CBĐT) 05/2022 0 0 23/05/2022
Tổng số:   0 0