Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa
  Mã dự án7909614
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 169/QĐ-BQL2-KHTĐ ; Ngày phê duyệt 16/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 800000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa 01/2022 2000 0 {0} 23/02/2022
Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa 02/2022 7500 0 {0} 23/02/2022
Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa 03/2022 1500 0 {0} 22/03/2022
Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa 04/2022 2200 1596 {0} 05/05/2022
Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa 05/2022 0 0 {0} 20/05/2022
Tổng số:   13200 1596