Thông tin dự án
 • Tên dự ánKè chống xói lở khẩn cấp bờ biển từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt
  Mã dự án7898161
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 3094; Ngày phê duyệt 16/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 160000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt 01/2023 200 0 31/03/2023
Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt 02/2023 200 0 31/03/2023
Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt 03/2023 0 87 31/03/2023
Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt 04/2023 0 0 24/04/2023
Tổng số:   400 87