Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các chi nhánh và trụ sở Báo Nông nghiệp Việt Nam
  Mã dự án7925318
  Đơn vị báo cáoBáo Nông nghiệp Việt Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3782/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 08/09/2023
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện