Thông tin dự án
 • Tên dự ánSửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước (CBĐT)
  Mã dự án7909615
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện