Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cảng cá Ninh Cơ
  Mã dự án7923678
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nam Định
  Địa điểm thực hiệnNam Định
  Quyết định phê duyệt 4660/QĐ-BNN-TCTS ; Ngày phê duyệt 01/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 150000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ 01/2023 0 0 02/03/2023
Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ 02/2023 0 0 02/03/2023
Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ 03/2023 5000 1080 13/03/2023
Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ 04/2023 1000 0 27/04/2023
Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ 05/2023 1000 0 29/05/2023
Tổng số:   7000 1080