Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung huyện Lương Tài
  Mã dự án7938303
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 3344; Ngày phê duyệt 26/07/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 135000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện