Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (CBĐT )
  Mã dự án7866837
  Đơn vị báo cáoVăn phòng Bộ NN và PTNT
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 672/QĐ-VP ngày ; Ngày phê duyệt 18/11/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1768 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện